• Екологични акции;

  • Инициативи, посветени на Дена на Земята - 22 април;

  • ​Изложби;

  • Еколотични календари и брошури;

  •  Сключени договори за сътрудничество за подпомагане на дейности по опазване на околната среда и за популяризиране на културното и природното наследство;

  • Съвместни инициативи с експертите на Регионална здравна инспекция - Русе;

  • участие в Научна сесия за студенти и докторанти – Русенски университет „А. Кънчев“.


 

2 Zeleni.jpg 22 Zeleni.jpg

3.JPG 33.JPG  

С