​​​Всяка година, в навечерието на Дена на народните будители, Русенският университет, съвместно със Съюза на учените – клон Русе, провеждат научна конференция. Изнесените на тях доклади се публикуват на хартиен и електронен носител, а също и в сайта на конференцията. Авторите на най-добрите доклади във всяка секция получават грамота от ректора на университета и кристален приз THE BEST PAPER.

Линк към страницата на  Научна конференция на РУ & СУ