Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"

"Подобрен институционален капацитет и ново многостепенно управление за привличане и задържане на таланти в Дунавския регион - Магнит за таланти"

Проектът се финансира от ЕС (Европейски фонд за регионално развитие, Инструмент за предприсъединителна помощ, Европейски инструмент за съседство) и национално съфинансиране.(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"