Годишно научнотеоретично списание
ISSN 1314-7714

Archive for the ‘Интервю’ Category

Доц. Йорданка Факирска: децата са нашата отговорност и радост

В навечерието на най-светлия празник на знанието и духовността  1 Ноември – Денят на народните будители разговаряхме за ценностите, за промените от които има нужда съвременното възпитание и образование, както и за стойностите и приоритети,  които трябва да са водещи за тях. Доцент Факирска, познавате отблизо и […]

Още

Редакционна колегия

Главен редактор
доц. д-р Ася Велева
Редакционна колегия
Доц. д-р Багряна Илиева
Доц. д-р Валентина Василева
Доц. д-р Галина Георгиева
Доц. д-р Десислава Беломорска
Доц. д-р Лора Радославова

Издател

Катедра Педагогика
Факултет Природни науки и образование
Русенски университет "Ангел Кънчев"
ул."Студентска" 8
7017 Русе

Русенски университет Ангел Кънчев