Годишно научнотеоретично списание
ISSN 1314-7714

Потомците на Ян Амос Коменски

Потомците на Ян Амос Коменски

Проф. Дпн Пламен Радев Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”

Descendants of Comenius

Prof. Dr.Sc.: Plamen Radev Ivanov
Plovdiv University “Paisiy Hilendarski”
e-mail: eduman[at]abv.bg

Abstract: This paper reveals descendants of John Amos Comenius (1592 – 1670) to the 12th generation from his marriage to Maria Dorota Cyrillus (deceased in 1648). This includes two main lineages. The first one is from the marriage of Alžběta or Elizabeth Comenius (1628/1629- 1678) to Peter Figulus Jablonský (1617- 1670). The second lineage is from the marriage of Augusta Friederika Emílie Figulusová Langeova (seventh generation Comenius) to Gotthelf Lange (1780-1851) whose daughter Emilie Alexandra Helena Friederika (1827 – 1877) married Dr. Richard Luther Wollenhaupt (1817-1879) in 1847 and thus the Wollenhaupt lineage appeared. Until now only the Figulusová lineage has been thoroughly studied in contrast to the Wollenhaupt lineage. The twelfth generation of the Comenius from the Figulusová lineage are Jan Ferdinand Kalik‘s (born in 1940) and his sister Jarmila’s daughter – Daniela Kalik (born in 1944). Both of them are Gerdа Ludmila Figulus-Kalikovа (1912 – 1997)’s children – they now live in Los Angeles, USA. Ulla Weiss, who now lives in Hamburg, is considered to be the twelfth generation of the Comenius from the Wollenhaupt lineage.

Keywords: Jan Amos Comenius, сhildren of Comenius, descendants, marriages of descendants.

В изследванията за Ян Амос Коменски има много сведения за това, кои са неговите потомци. Редица от от тях са обаче непълни и твърде повърхностни. Изследването е предприето с цел да се установи по-подробно и точно, какви са разклоненията на родословното дърво на Коменски.

Първа съпруга на Коменски е  Мандалена Визовска (Mandalena Vizovska). В други източници първото име се смята за Магдалена, което е неправилно. Била е дъщеря на кмета на Пшеров. Родена през 1600 г. във Фулнек. Омъжена на 19 юни 1618 г. във Фулнек. Умряла през 1622 г от чума. Има две деца (синове), умрели от чума, също през 1622 г. Едното дете е родено през 1619 г. Погребани са в гробищата на Пшеров, близо до днешната църква Šířavа.

Втора съпруга на Коменски е Мария-Дорота Кирилус (Dorota Cyrillus), родена в Брандис (Чехия)  през 1602 г. Тя сключва брак с Ян Амос Коменски на 3.09. 1624 г. в Брандис (Чехия). Умира на 27.08. 1648 г. Мария – Дорота или Доротея Кириловска била дъщеря на епископа (старейшината) на сектата “Моравски братя” Ян Кирил (1569-1632). Някъде той е наричан Paul Chrillus.

От брака на Коменски и Мария се раждат три дъщери и един син.

Дъщерята Dorota-Kristina – Доротея-Кристина е родена през 1626 или 1627 г.). Омъжена е за пастора от „Моравски братя“ Ян Молитор – Jan Molitor (умр. приблизително през 1670), който служел в църквата Markušovicích na Spiši. Някъде е наричан  Jan Molibor.

Втората дъщеря Елжбета (Alžběta) или Елизабет (Elizabeth) е родена през 1628 или 1629. Умира през 1678 г.

Третата дъщеря Зузана (Zuzana Komenská) е родена през 1643 г. (приблизително).

Синът Даниел (Daniel Comenius) е роден през 1646 г. Умрял е през 1694 г.

Възможно е Коменски да е имал още една дъщеря Мария (най-голямата). Кога е родена тя не се знае. Известно е обаче, че се омъжва през 1644 г. за Кристоф Кунрад (Kryštof Kunrád), емигрант от Лужице и книжар в Амстердам. Има запазен документ за искане от него да отпечата книга с химни, в който заедно с подписа му стои и този на Мария Коменска (Maria Comenii).

Втората дъщеря Елжбета (Alžběta) или Елизабет (Elizabeth) се омъжва за Peter Figulus Jablonský (1617- 1670) на 19 октомври 1649 г. Петер Фигулус се наричал “Petrus Figulus Pastor Ecclesiae Reformatae novellae demumque colligi coeptae Memmelae in Prussia Ducati”. Той бил приемен син на Коменски, а за известно време и негов секретар.

От брака на Елжбета и Петер има 16 деца, от които живи са останали пет (на други места се споменават шест деца) – четири сина и една дъщеря.

Първи син от този брак и внук на великия Ян Коменски е Ян Теодор Фигулус – Jan Theodor Figulus – Jablonský (1654 – 1731) – писател и адвокат, първи секретар на Академията на науките в Берлин. Той е немски педагог и лексикограф. В Амстердам е бил обучаван от дядо си. Пишел е и под псевдонима Pierre Rondeau (френско-немски и немско-френски речник). През 1687 става секретар на принц Радзвила, а след смъртта му през 1689 г. е секретар на херцог Heinrich von Sachsen-Weißenfels-Barby (1657-1728). През 1700 г. се връща в Берлин и става възпитател на пруския кронпринц Friedrich Wilhelm, а едновременно с това и  първи секретар на Академията на науките в Берлин, основана от брат му и Готфрид Лайбниц. Не е известно да има деца.

Втори син от този брак и внук на Ян Амос Коменски е Самуел Адам (Амос) Фигулус – Samuel Adam (Amos) Figulus (1656  – ?). Самуел Адам (Амос) Фигулус има син Йохан (Ян) Фигулус (1686-1760). Той се жени за Katherine Ossek (умр. 1755). От този брак син на Ян Фигулус е Самуел Фигулус (1724-1771), който бил проповедник. От брака си с Ана Катерина Кохлова – Anna Katharina Kahlow (умр. 1811), той има син Карл Александър Фигулус (1764-1833). Последният се жени за Юлиана –Доротея Хаукеова – Julianne Dorothea Haucke (1771-1826). От този брак е имало седем деца. Това са: Карел Фридрих Юлиус Фигулус – Karel Friedrich Julius Figulus (1795-1857), Вилхелм Фигулус – Wilhelm Figulus, Вилхелмина Фигусова Оперманова – Wilhelmina Figulusová Oppermannová, Аугуста Фредерика Емил Фугулусова Лангеова – Augusta Friederika Emílie Figulusová Langeova (1801-1877), Теодор Фигулус – Theodor Figulus (1815-1871), Бернард и Аугуст Фигулус – Bernhard и August Figulus.

Третият син на Елжбета и внук на Коменски е Даниел Арност (Ернст) Яблонски – Daniel Arnošt Jablonský (1660–1741). Той е бил епископ на сектата „Моравски братя“ в Прусия, съосновател и президент на Академията на науките в Берлин през 1733 г. Бил е женен за Barbara Gergushill от 1660 г. Той има двама сина.

Първият е Pavеl Arnošt Jablonský (1693 – 1757) – Paul Ernst Jablonski, който става професор по теология и философия в Унивеситета на Франкфурт на Одер. Павел е бил  женен и е имал синове. Единият от тях е Daniel Siegfried Jablonski (ок. 1734- 1870), който е бил свещеник в църквата Alt-Landsberg до Берлин. Вторият син на Даниел Яблонски (Daniel Arnošt Jablonský) е Bedřich Vilém Jablonský (Jablonski, Friedrich Wilhelm (1706 – 1760). Той е бил ръководител на Моравското братстство и после свещеник в църквата “Св. Троица” в Берлин от 1744 г. От това коляно няма наследници.

Четвъртото дете от брака на Елжбета и Петер и внучка на Коменски е Мария-Елжбета – Marie – Alžběta Figulus Jablonskа (р. 1665-?).

Петото дете е Петър – Petr Figulus Jablonský (р. 1667-?)

Елжбета Яблонска – дъщеря на Ян Амос Коменски и съпруга на Петер Фигулус – умира или в Клайпеда или в Амстердам, неизвестно кога.

Третата съпруга на Коменски е Йоанна Гаюсова (Johanna Gajusovа), родена през 1615 г. в Лешно (Lissa), Полша. Омъжена на 17 май 1649 г. в Торун.  От този брак Коменски няма деца.

 

РОДОСЛОВНО ДЪРВО НА ЯН АМОС КОМЕНСКИ (деца и внуци)

Името Воленхаупт се появява в седмо поколение от дъщерите на Коменски, когато дъщерята на Аугуста Фредерика Емил Фугулусова Лангеова – Augusta Friederika Emílie Figulusová Langeova  и Готхелф Ланге (Gotthelf Lange (1780-1851) – Емилия Хелена Фредерика (Emilie Alexandra Helena Friederika (1827 – 1877) се жени през 1847 г. за д-р Ричард Лутер Воленхаупт (Richard Luther Wollenhaupt (1817-1879), лекар в Нойщат (Neustat), днес Прудник (Prudnik) в Горна Силезия. Двойката Воленхаупт има шест деца: Алфред Воленхаупт – Alfréd Wollenhaupt (1848 – 1898) – няма деца, Георг – Georg Wollenhaupt (1850 – 1900), Франц (Франтишек) – Franz (1857- 1930), Макс – Max Wollenhaupt, Марта – Martа Wollenhaupt и Гертруда – Gertrudа Wollenhaupt (1867 -?) .

Георг Воленхаупт е бил женен за Елизабет Калкщайн – Elisabeth  Kalckstein (1860-1917).  Децата им са: Вили Воленхаупт – Willi Wollenhaupt (1886-?),  Габриела Воленхаупт – Gabrtiele Wollenhaupt (1889-?), която няма деца, Улрих Воленхаупт – Ulrich Wollenhaupt (1896-?).

Вили Воленхаупт е бил женен за Марта Бусе (1884 -?). От този брак децата са: едно момче с неизвестно име и Албрехт Комениус Воленхаупт – Albrecht Comenius Wollenhaupt (1925-1945). Умира пез Вторта световна война и не оставя потомство.

Улрих Воленхаупт е бил женен за някоя си Гебел  (Gaebel). Децата от този брак са: три – две момчета и едно момиче, без сведения за тях.

Франц или Франтишек Воленхаупт (František Wollenhaupt) през 1885 г. се оженил за Франтишка Гюнтерова (Františkа Günterovа или Francziska Guenther (1864-1936). Децата от този брак са; Гудрун Воленхаупт (1886-1887), Еберхард Воленхаупт (Eberhard Wollenhaupt (1887-1920), Херта Франтишка – Herta Františka Воленхаупт(1890-1937), Геро – Комениус Воленхаупт – Gero-Comenius Wollenhaupt (1894-1915). Дъщерята Херта Франтишка се жени през 1910 г. за Алфред Шмитмайер (Alfréd Schmitmayer, р. 1882 г.). Семейството се премества в Бремен, където Шмитмайер става библиотекар. Имат три деца, но е запазено името само на Хорст Комениус Шмитмайер – Horst Comenius Schmitmayer (1916-1942), който е живял самотно и е възможно да е убит на фронта през Втората световна война.

Самият Франтишек Воленхаупт се премeстил през 1913 г. в Силезия – Рудно, където умира през 1930 г. Преди това ходил в Нивнице, за да види, кой е собственик на мелницата там.

Гертруда Воленхаупт (Gertrudа Wollenhaupt (1867 -?) се омъжила през 1893 г. за Maximillian Jaeschke (1861-1938). Децата от този брак са: Gotthard Friedrich Comenius Jaeschke (1894-?), Hellmut Leberecht Fuerchtegott Jaeschke (1897-?) и още две момичета с неизвестни имена. Синовете нямат деца. Първата неизвестна девойка е омъжена за някой си Недерсен (Neddersen) от който брак се ражда момиче. То от своя страна се жени за човек с фамилия Boettcher. От този брак се раждат  три деца. Втората неизвестна девойка се омъжва за някой си Helmut Voges (1916-1942). От него няма деца, но се жени повторно за лице на име Meier. От този брак има дъщеря.

През 2001 г. в Хамбург се появява Ulla Weiss, която видяла своя снимка в евангелистка църква, сложена в изложба за потомците на Коменски. На 1.09. 2011 г. Ulla Weiss отива в Суходол над Одра (Suchdol nad Odrou) и зявява, че е дванадесето поколени потомка на Коменски по линията Jäschke. Преди 100 г. нейният вуйчо по майчина линия, споменатият Франц (Франтишек) Воленхаупт (1857-1930) бил живял в Hranicích и той бил член на евнагелската църква там. Франк Воленхаупт присъствал и на първото честване на Коменски във Фулнек през 1892 г. Ulla Weiss смята, че е дванадесто поколение след Коменски. Всъщност, Ulla Weiss е с име Воленхаупт по линията на своята майка, но е възможно да е внучка на една от двете споменати, неизвестни по име дъщери на Гертруда Воленхаупт и Maximillian Jaeschke. Смятаме, че потомците по линията Воленхаупт не са проучени достатъчно.

Теодор Фигулус – (Figulus, Theodorus Alexander Robertus (1813–1871) е син на споменатите Самуел Фигулус и Юлиана – Доротея Ханкеова. Той има друг път на развитие. Жени се за Анна Стефани – Anna Stephany (1824-1902). Негов син от този брак е Георг (Иржи) Виктор Фигулус (1858 – 1927). Дъщеря на последния е Герта Фигулусова. Герта – Людмила Виктория Фигулусова – Каликова (Gerdа Ludmila Figulus-Kalikovа (1912 – 1997). Омъжва се за архитекта Фердинанд Калик (Ferdinand Kalik) през 1938 г. Тя има две деца. Неин син е Ян (Джон) Фердинад Каликов (Jan Ferdinand Kalik), род. 1940 г. в Прага. Изселват се с родителите си през 60-те г. в Лос Анжелис. Дъщеря ѝ се казва Ярмила Даниела (Jarmila Daniela), родена 1944 г.  Ян Фердинанд Каликов има три деца дъщери, от които сме стигнали до имената на Линета (Linett) и Алисън. Децата на Ярмила  се казват Пол (р. 1967) и Михаела (р. 1969). Те са 12-то поколение на Коменски. Герта – Людмила Фигулусова – Каликова е запазила семейното бижу – пръстен с диамант, който Коменски подарил на дъщеря си Елжбета.

От така посочените наследници се вижда, че единственото по-известно продължение на рода на Коменски е по дъщерна линия и то води  началото си от от сина на Петер Фигулус и Елжбета Коменска – Самуел Фигулус.

Интернет ресурси/Internet sources

  1. http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=DESC&db=mila30&id=I04 (Bishop John Amos Komensky – Founder of Modern Education – His Descendants).
  2. http://koukniunas.sweb.cz/historie_soubory/komensky.htm(J.A. Komensky    a   jeho  potomci v Ondřejovicích).

Comments are closed.

Редакционна колегия

Главен редактор
доц. д-р Ася Велева
Редакционна колегия
Доц. д-р Багряна Илиева
Доц. д-р Валентина Василева
Доц. д-р Галина Георгиева
Доц. д-р Десислава Беломорска
Доц. д-р Лора Радославова

Издател

Катедра Педагогика
Факултет Природни науки и образование
Русенски университет "Ангел Кънчев"
ул."Студентска" 8
7017 Русе

Русенски университет Ангел Кънчев