Годишно научнотеоретично списание
ISSN 1314-7714

Archive for the ‘Интервю’ Category

Доц. Йорданка Факирска: децата са нашата отговорност и радост

В навечерието на най-светлия празник на знанието и духовността  1 Ноември – Денят на народните будители разговаряхме за ценностите, за промените от които има нужда съвременното възпитание и образование, както и за стойностите и приоритети,  които трябва да са водещи за тях. Доцент Факирска, познавате отблизо и […]

Още

Редакционна колегия

Доц. д-р Ася Велева
(гл. редактор)
Доц. д-р Виолета Ванева
Доц. д-р Десислава Стоянова
Доц. д-р Валентина Василева

EDITORIAL BOARD
Asya Veleva (editor in chief)
Violeta Vaneva
Asya Veleva
Deci Stoyanova

Издател

КАТЕДРА ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ
ФАКУЛТЕТ ПРИРОДНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ
Русенски университет "Ангел Кънчев"
ул."Студентска" 8
7017 Русе
Русенски университет Ангел Кънчев